อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูอัมพร พละบุตร
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูอัมพร พละบุตร
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: แบบทดสอบ Irregular Verb (กริยา 3 ช่อง) เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
umporn
en09
en09
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 สิงหาคม 2006
กลุ่มสาระ/งาน: Thailand
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: 108
สร้างเมื่อ: 24 กรกฏาคม 2009 เวลา 21:58 | IP ล็อค

 แบบทดสอบกริยา 3 ช่อง 
 
ตัวอย่าง เช่น
The past form of the verb (to read")

NO: She  readed  the paper yesterday.(ผิด)
YES: She  read     the paper yesterday.  (ถูก)

1. TEST YOURSELF:

Type the correct past verb in the box in the following sentences:

1.                (built)            to build
2.    (.............................) to break
3.    (.............................) to be
4.    (.............................) to become
5.    (.............................) to blow
6.    (.............................) to bleed
7.    (.............................) to bite
8.    (.............................) to bet
9.    (.............................) to begin
10.  (.............................) to burn
 • Show the Answers

   The verbs are:
   1.   built                      6.   bled
   2.   broke                    7.   bit
   3.   was, were              8.   bet
   4.   became                 9.   began
   5.   blew                     10.   burnt


2. TEST YOURSELF:

Type the correct past verb in the box in the following sentences:


1.                 ( ate )              to eat
2.     (.............................) to drink
3.     (.............................) to dream
4.     (.............................) to do
5.     (.............................) to drive
6.     (.............................) to cut
7.     (.............................) to come
8.     (.............................) to catch
9.     (.............................) to dig
10.   (.............................) to cost

  3. TEST YOURSELF:

  Type the correct past verb in the box in the following sentences:


  1.                 ( hung )           to hang
  2.     (.............................)  to hit
  3.     (.............................)  to hear
  4.     (.............................)  to feed
  5.     (.............................)  to go
  6.     (.............................)  to find
  7.     (.............................)  to hide
  8.     (.............................)  to freeze
  9.     (.............................)  to find
  10.   (.............................)  to hurt

  4. TEST YOURSELF:

  Type the correct past verb in the box in the following sentences:


  1.                 ( lost )           to lose
  2.     (.............................) to know
  3.     (.............................) to leave
  4.     (.............................) to meet
  5.     (.............................) to lead
  6.     (.............................) to make
  7.     (.............................) to learn
  8.     (.............................) to lie
  9.     (.............................) to lean
  10.   (.............................) to mean

  5. TEST YOURSELF:

  Type the correct past verb in the box in the following sentences:


  1.                  ( paid )          to pay
  2.     (.............................) to shut
  3.     (.............................) to sell
  4.     (.............................) to see
  5.     (.............................) to shoot
  6.     (.............................) to ride
  7.     (.............................) to shake
  8.     (.............................) to shine
  9.     (.............................) to ring
  10.   (.............................) to rise

  6. TEST YOURSELF:

  Type the correct past verb in the box in the following sentences:


  1.              ( sunk )           to sink
  2.     (.............................) to stick
  3.     (.............................) to spit
  4.     (.............................) to split
  5.     (.............................) to spend
  6.     (.............................) to swim
  7.     (.............................) to steal
  8.     (.............................) to spend
  9.     (.............................) to sit
  10.   (.............................) to speed

  7. TEST YOURSELF:

  Type the correct past verb in the box in the following sentences:


  1.              ( wrote )         to write
  2.     (.............................) to tell
  3.     (.............................) to tear
  4.     (.............................) to wake
  5.     (.............................) to win
  6.     (.............................) to think
  7.     (.............................) to wind
  8.     (.............................) to understand
  9.     (.............................) to take
  10.   (.............................) to teach


  ไปข้างบน มุมมอง umporn's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย umporn
   

  ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
  ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

    เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
  พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

  กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
  คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
  คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
  คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
  คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
  คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
  คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

  หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
  Powered by Web Wiz Forums version 7.6